Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az asztrológiáról általában

Az asztrológia vagy csillagjóslás az úgynevezett ezoterikus tanok egyike (és mint az ezoterika általában, tudományos szempontból nem igazolt vagy igazolható), és feladata a bolygók állásából egy adott időpontban bekövetkezett esemény (legtöbbször egy személy születése) sorsának minél pontosabb meghatározása. Tudománytörténeti szempontból a csillagászat tudományának előfutára.

Az asztrológiai tanítások kialakulását az európai hagyományok elsősorban Mezopotámia (Kr.e. 8. század), illetve Babilónia (Kr.e. 5. század) papságához kötik. Hasonlóan alakult ki az asztrológia az ősi Egyiptomban és Görögországban a 2. században. Az asztrológiát ma is széles körben alkalmazzák.
Európán kívül
Indiában, Kínában, valamint az aztékoknál és a majáknál is alkalmazták.

Források
Az első ismert asztrológiai mű a mezopotámiai II. Szargon (Kr.e. 722 - 705) 72 részből álló műve volt.
Ptolemaiosz a 2. században írta Tetrabiblos művét, mely évszázadokig alapmű maradt.
A 4. században adta ki Firmicus Maternus Libri Matheses művét.
Regiomontanus Esztergomban befejezett Tabulae directionum című munkájában az égitestek befolyásain kívül közli a horoszkóp 12 házának számítási módját, a régi Campanus-féle módszer figyelembevételével, és egy, az asztrológiában nélkülözhetetlen csillagászati táblázatot is felállít. Prognózisában többek szerint előre megírta az 1789-es francia forradalom idejét és eseményeit.

Az asztrológiai tanok
Az asztrológia szimbólumrendszerként használja fel a bolygókat, a csillagokat, a csillagképeket.

A „nyugati” néven elterjedt (babilóniai) asztrológiában 12 állatövi jegy (zodiákus), 10 bolygó (eredetileg csak hét, melybe szimbolikusan a Nap is tartozott) és 12 úgynevezett ház van (külön házszámítási módszerekkel, pl. Placidus, Regiomontanus, Campanus), illetve ezek helyzetének egymással bezárt szögkapcsolata. Ezek együttes kölcsönhatásainak elemzésével lehet vizsgálni a szülött jellemét, illetve haladó fokon egyes életeseményeit, köznapi szóhasználattal: a „jövőjét”.
 
 
Az asztrológia vizuális megjelenítési formája a horoszkóp. A „horoszkóp” szó pontos jelentése: „óra-kép”, mely alatt a Nap, a Hold és a bolygók egy megadott időpontban a Föld egy megadott pontjáról látható (tehát látszólagos) elhelyezkedését értjük az állatövön. A vizsgált égitestek látszólagos égi pozíciójának pontos kiszámításához szükséges az alany születési éve, hónapja, napja, lehetőleg negyedórán belüli születési ideje és születési helye. Az úgynevezett újsághoroszkópok ezen adatok helyett csak a Nap zodiákusban elfoglalt állatövi jegy szerinti pozícióját tárgyalják, így ezek nem valódi horoszkópok.

Az asztrológia az ezoterika (ezoterikus tudás) egy alkalmazása, annak egy vetülete. Az asztrológia nézetei szerint nem a csillagok nem határozzák meg, determinálják az egyes ember életét, hanem csak egy lehetőséget biztosítanak bizonyos összefüggések felismerésére, az egyén belső természetének, illetve előtte álló „feladatainak” megismerésére. (Azon módszerek, melyek ugyanezt az eredményt nem a csillagok, hanem más segítségével érik el az ezoterika más-más területein találhatóak meg.) A megismert tények nem konkrét eseményeket írnak elő, nem a jövőt mondják meg, hanem azt, hogy az egyénnek milyen (általában jellemfejlődési) feladatai vannak, melyeket szabad akarata szerint valósíthat meg, vagy akár próbálhat elkerülni.

 
 
Az asztrológia szerint a születési horoszkóp mutatja a személyt legmarkánsabban meghatározó jegyeket, az egyénben rejlő lehetőségeket és az előtte álló feladatokat. Minél pontosabb időt vesz figyelembe a horoszkóp, annál aprólékosabb, részletesebb az eredmény, ezért igen jelentős eltérések mutatkozhatnak a csak a születés hónapját vagy napját figyelembe vevő (úgynevezett) horoszkópok és a percre pontosan kiszámított horoszkópok között, melyek nem csak a nap pozícióját, hanem az összes asztrológiai objektum helyzetét és kölcsönös elhelyezkedését is figyelembe veszik.

Mivel a horoszkóp egy adott „dolog” jellegzetességeit és várható „sorsát” próbálja meghatározni, ezért nem csak személyeknek, de bármilyen számunkra fontos eseménynek is lehetséges horoszkópot készíteni, például egy új, nagy feladat előtt (pl.: cégalapítás, vagy akár űrutatási program beindítása).
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.